Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie COOKIES, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kliknij, aby zamknąć komunikat.

Erasmus


  STUDIA LICENCJACKIE - REKRUTACJA I OPŁATY 

Kandydaci z „nową” maturą przyjmowani są na podstawie wyniku uzyskanego na egzaminie maturalnym z języka angielskiego lub niemieckiego. Przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali wynik nie niższy niż 70% na poziomie podstawowym lub wynik nie niższy niż 40% na poziomie rozszerzonym. Również o przyjęcie ubiegać się mogą kandydaci, którzy uzyskali wynik nie niższy niz 50 % na poziomie podstawowym i deklarują podjęcie studiów z programem intensywnej nauki języka specjalności.

Rekrutacja dla kandydatów ze „starą” maturą odbywać się będzie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i testu kompetencji. Sprawdzana jest znajomość gramatyki, słownictwa, płynność i poprawność gramatyczna wypowiedzi.

O przyjęcie z pominięciem postępowania rekrutacyjnego mogą ubiegać się osoby, które:

 • są laureatami olimpiady z języka angielskiego lub niemieckiego na szczeblu wojewódzkim lub wyższym
 • uzyskały świadectwo matury międzynarodowej z języka angielskiego/niemieckiego,
 • posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego (Cambridge English Language Assessment – poziom B1 /równoważny/ lub wyższy),
 • posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego (Goethe Zertifikat – poziom B1 /równoważny/
  lub wyższy),
 • zdały egzamin na specjalność filologia angielska lub filologia germańska w innej uczelni

  SKŁADANIE DOKUMENTÓW

  RODZAJ DOKUMENTÓW

  • podanie (druk) (ściągnij tutaj)
  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • kserokopia dowodu osobistego
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów i przydatności do zawodu nauczyciela
  • 4 zdjęcia legitymacyjne

  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty prosimy składać w rektoracie WSJO

   REKRUTACJA 

   WSJO: ul. K. Kolumba 86, pok. 209 

                                   poniedziałek - piątek

                                 od godz. 10.00 - 15.00   

   Terminy naboru:                                 

                                             17.07.2015 r.
                                           
  28.08.2015 r.
                                             11.09.2015 r.
                                           24.09.2015 r.

                                                                         
                                 

  Dokumenty prosimy składać w Rektoracie nie później niż 7  dni przed terminem naboru.

                           

  OPŁATY:

  Opłata rekrutacyjna: 70,-
  Wpisowe: 240,-

  Czesne miesięczne (płatne przez 10 mies. w roku):

  • syst. dzienny - 480,-
  • syst. zaoczny/wieczorowy - 380,-

  Czesne za sierpień i wrzesień - 250,- (2 x 250 zł)

  Numer konta:  12 1240 3972 1111 0000 4256 6203  SIEDZIBA WSJO:
  ul. K. Kolumba 86, 70 - 035 Szczecin
  tel. /091/ 489-20-52,
  www.wsjo.szczecin.pl

 
Strona główna
Filologia angielska
Filologia germańska
Lingwistyka stosowana
Studia podyplomowe
Regulamin studiów
Biuro karier
Biblioteka
Stypendia
Erasmus +
Aktualności
Komunikaty
Plany zajęć
Plany i programy

Strona główna | Rekrutacja | Studia | Kadra | Kontakt

Copyright 2008 Projektowiec.pl